Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2011

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol

I slutet av år 2010 uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en ökning med 16 miljarder euro från år 2009. Största delen av ökningen, 10 miljarder euro, hänförde sig till kapitalvinster som beror på värdeökningen för hushållens placeringar. Nettoplaceringarna åter ökade hushållens finansiella tillgångar med 6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Förändring av hushållens finansiella tillgångar 1997–2010, miljarder euro

Förändring av hushållens finansiella tillgångar 1997–2010, miljarder euro

Korrigerad 14.7.2011. I figuren har uppgifterna för år 2008 korrigerats.

Hushållen prioriterade insättningar

Mest tillgångar har hushållen placerat i insättningar. Av hushållens finansiella tillgångar på 223 miljarder euro utgjordes 75 miljarder euro, dvs. 34 procent, av insättningar. Också största delen av nettoplaceringarna gick till insättningar år 2010. Utöver insättningar hade hushållen i slutet av förra året placeringar i onoterade aktier och andelar för 44 miljarder euro, i försäkringsteknisk fordan för 44 miljarder euro, i noterade aktier för 29 miljarder euro och i fondandelar för 14 miljarder euro. Dessutom hade hushållen andra finansiella tillgångar för 16 miljarder euro.

Fortsatt skuldsättning

Hushållens låneskulder uppgick i slutet av år 2010 till 111 miljarder euro. Detta var en ökning med 6 miljarder från året innan. Hushållens finansiella tillgångar ökade dock mer än skulderna och tack vare detta ökade hushållens finansiella nettoförmögenhet med 10 miljarder euro under året. Skuldsättningsgraden, dvs. krediterna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 113,7 procent.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (353,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_tie_001_sv.html