Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2012

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade kraftigt under tredje kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under tredje kvartalet 2011 med 10,3 miljarder euro jämfört med föregående kvartal. En liknande nedgång sågs senast under fjärde kvartalet 2008 i samband med den internationella finanskrisen. Bakom nedgången låg speciellt två faktorer. Hushållens upplåning fortsatte att öka i jämn takt, samtidigt som aktiekurserna fortsatte att sjunka. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av tredje kvartalet 2011 till 87,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående kvartal

Hushållens skulder ökade till 124,9 miljarder euro under tredje kvartalet 2011. Ökningen jämfört med föregående kvartal var 1,6 miljarder euro. Denna utveckling utgör en fortsättning på den tämligen stabila trend som redan länge präglat hushållens skuldsättning.

På hushållssektorns fordringssida inträffade betydande förändringar. Sektorns finansiella tillgångar minskade med sammanlagt 8,7 miljarder euro. Största delen av minskningen, 5,7 miljarder euro, bestod av nominella kapitalförluster på noterade aktier. Aktiekursnedgången märktes också på fondsidan, där de nominella kapitalförlusterna på hushållens investeringsfondandelar uppgick till 1,7 miljarder euro. I slutet av tredje kvartalet 2011 uppgick hushållens finansiella tillgångar till 212,3 miljarder euro.

Insättningstillväxten avstannade nästan helt på hushållens överförbara inlåningskonton, men fortsatte att öka med en miljard euro på hushållens tidsbundna inlåningskonton. Inlåningens andel av hushållens finansiella tillgångar ökade med två procentenheter till 37 procent, vilket till stor del beror på en minskning av hushållens totala finansiella tillgångar.

Företagens finansiella nettoställning, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, förbättrades avsevärt under tredje kvartalet 2011. Förändringen var 15,1 procent, dvs. 31,6 miljarder euro. Även denna förändring var i stor utsträckning en följd av nedgången i aktiekurserna. I finansräkenskaperna upptas noterade aktier till marknadsvärdet, vilket innebär att en nedgång i aktiekurserna leder till en minskning av företagens skulder. Kursnedgången för noterade aktier stärkte företagens finansiella nettoställning med 26,5 miljarder euro. Under samma tid förblev de övriga skuldposterna så gott som oförändrade, medan de finansiella tillgångarna ökade med 5,0 miljarder euro. Ökningen av de finansiella tillgångarna berodde i första hand på inlåningstillväxten på 2,4 miljarder euro. I slutet av tredje kvartalet uppgick företagens finansiella tillgångar till -177,6 miljarder euro.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen (09) 1734 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/03/rtp_2011_03_2012-01-31_tie_001_sv.html