Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2013

Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 2012

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 220,2 miljarder euro i slutet av år 2012. De finansiella tillgångarna ökade med bara 2,5 miljarder euro under året. Då skulderna ökade med 6,4 miljarder till 132,6 miljarder euro, krympte hushållens finansiella nettotillgångar till 87,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Hushållens finansiella förmögenhet 1998–2012, miljarder euro

Hushållens finansiella förmögenhet 1998–2012, miljarder euro

Från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton

I slutet av år 2012 utgjordes mer än 80 miljarder av hushållens finansiella tillgångar, dvs. 36 procent, av insättningar. Även om totalbeloppet av insättningarna i praktiken var oförändrat under året, skedde en klar övergång från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton. I slutet av år 2012 bestod hushållens finansiella tillgångar av försäkringsfordringar på 46 miljarder, icke noterade aktier och andelar på 39 miljarder, börsaktier på 24 miljarder och fondandelar på 14 miljarder. Hushållens nettoplaceringar både i börsaktier och i placeringsfonder ökade något från året innan.

Skuldsättningsgraden steg

Hushållens låneskulder uppgick till 123,4 miljarder euro i slutet av år 2012. Låneskulderna ökade under år 2012 med totalt 6,1 miljarder euro och som en följd av detta steg hushållens skuldsättningsgrad med 2,5 procentenheter till 118,2 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (401,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tie_001_sv.html