Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AF0 Finansobjekt totalt 493 672 563 608 469 784 475 759 527 259 491 963 506 136 551 117 585 061 603 288
AF31 Penningmarknadsinstrument 5 925 6 673 5 107 6 298 4 214 5 424 5 217 4 824 4 458 3 910
AF32 Masskuldebrevslån 17 264 17 494 10 810 16 093 23 532 22 937 27 814 31 885 27 518 28 390
AF4 Lån 121 430 139 174 172 669 156 679 160 504 168 033 169 573 177 954 182 364 191 011
AF511 Noterade aktier 183 973 224 270 98 442 118 507 142 260 94 879 102 518 127 628 135 836 150 065
AF512 Icke noterade aktier 100 043 106 689 107 037 109 801 125 203 126 983 131 747 138 557 160 132 155 337
AF519 Andra ägarandelar 16 872 16 516 17 109 15 873 16 167 13 574 13 868 15 322 14 907 16 444
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 3 567 3 742 5 837 4 381 4 121 6 362 5 114 2 412 4 735 3 416
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 44 598 49 050 52 773 48 127 51 258 53 771 50 285 52 535 55 111 54 715
Finansiella nettotillgångar -248 130 -290 556 -172 792 -193 037 -213 666 -172 034 -178 642 -224 066 -243 777 -255 690

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2015, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_006_sv.html