Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AF0 Finansobjekt totalt 563 608 469 784 478 377 527 940 492 659 506 758 551 851 596 441 618 537 623 064
AF31 Penningmarknadsinstrument 6 673 5 107 6 298 4 214 5 424 5 217 4 824 4 558 3 908 3 726
AF32 Masskuldebrevslån 17 494 10 810 16 093 23 532 22 937 27 814 31 885 32 063 28 710 25 979
AF4 Lån 139 174 172 669 156 679 161 128 168 710 169 573 177 954 190 548 211 805 187 696
AF511 Noterade aktier 224 270 98 442 121 125 142 317 94 862 103 081 128 210 135 218 148 656 169 714
AF512 Icke noterade aktier 106 689 107 037 109 801 125 203 127 019 131 806 138 635 160 301 149 889 158 280
AF519 Andra ägarandelar 16 516 17 109 15 873 16 167 13 574 13 868 15 322 15 051 15 771 17 489
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 3 742 5 837 4 381 4 121 6 362 5 114 2 412 4 460 3 410 5 186
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 49 050 52 773 48 127 51 258 53 771 50 285 52 609 54 242 56 388 54 994
Finansiella nettotillgångar -290 556 -172 792 -195 655 -214 484 -171 311 -181 388 -224 420 -248 334 -244 619 -247 423

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2016, Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2016/rtp_2016_2017-07-13_tau_006_sv.html