Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument År/Kvartal
2015/II 2015/III 2015/IV 2016/I 2016/II 2016/III 2016/IV 2017/I 2017/II
Skulder totalt 611 928 603 585 619 533 615 171 611 989 621 388 623 264 632 272 649 392
Penningmarknadsinstrument 4 597 4 209 3 908 4 550 4 536 4 210 3 726 3 449 4 304
Masskuldebrevslån 32 369 32 526 28 709 27 827 27 625 27 767 28 016 26 537 28 012
Lån 207 227 213 746 211 805 205 781 199 748 193 418 187 481 194 902 201 818
Noterade aktier 141 750 126 546 148 656 149 953 151 205 164 744 169 714 174 877 185 029
Onoterade aktier och andra ägarandelar 170 051 170 159 165 699 165 671 166 218 168 516 172 547 173 754 172 114
Finansiella derivat 4 098 4 026 3 410 5 568 6 067 6 193 5 186 1 491 1 510
Övriga skulder 51 836 52 373 57 346 55 821 56 590 56 540 56 594 57 262 56 605
Finansiella nettotillgångar -255 935 -236 234 -243 270 -233 801 -236 437 -249 118 -245 546 -255 589 -268 655

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Peter Parkkonen 029 551 2571, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/02/rtp_2017_02_2017-09-29_tau_001_sv.html