Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, milj. EUR

Instrument År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AF0 Finansobjekt totalt 296 992 282 722 313 455 321 347 325 258 327 817 348 099 372 490 378 903 400 176
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 24 713 24 029 26 213 25 466 25 715 27 159 31 413 45 269 42 225 42 384
AF31 Penningmarknadsinstrument 2 859 3 985 2 473 1 457 617 785 1 800 1 232 1 364 804
AF32 Masskuldebrevslån 756 755 2 139 1 690 1 715 1 845 1 971 2 907 2 509 4 460
AF4 Lån 84 600 72 793 78 085 81 416 87 008 93 026 100 887 111 264 98 121 110 261
AF511 Noterade aktier 5 732 9 604 10 646 8 177 8 868 9 637 10 735 10 110 11 034 11 231
AF512 Icke noterade aktier 104 198 104 898 120 790 119 706 125 232 116 831 118 349 119 652 128 886 130 160
AF519 Andra ägarandelar 832 907 1 919 1 230 954 2 073 2 519 3 030 3 545 3 414
AF52 Fondandelar 3 422 3 924 4 551 3 775 4 062 4 569 5 948 6 184 8 861 9 873
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 979 2 922 2 969 3 118 3 538 4 013 4 392 4 640 5 892 5 861
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 6 341 4 142 3 858 5 819 5 931 2 418 6 113 4 237 4 483 1 563
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 60 560 54 763 59 812 69 493 61 618 65 461 63 972 63 965 71 983 80 165

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_005_sv.html