Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR

Sektor År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund -172 584 -195 655 -214 417 -171 111 -181 457 -223 941 -248 515 -246 309 -261 625 -275 746
S112 Bostadssamfund -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 805 -13 850 -15 524 -16 608
S121 Centralbanken 5 234 4 638 6 948 7 626 8 826 8 101 10 156 11 829 7 879 8 165
S1221 Inlåningsbanker 1 135 -4 593 9 926 4 289 2 261 4 015 4 448 4 799 3 577 3 895
S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut 590 -428 -6 162 -391 735 337 823 431 1 349 1 831
S123 Penningmarknadsfonder 29 186 180 0 -250 -564 113 305 220 53
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 326 13 -144 681 718 793 626 64 -3 475 -2 676
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 676 -10 645 -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -13 248 -4 168 -9 290
S128 Försäkringsföretag 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 326
S129 Pensionsinstitut -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -758 27 -112
S1311 Staten -10 894 -15 101 -22 862 -40 180 -47 926 -49 321 -58 854 -63 363 -67 370 -64 328
S1313 Lokalförvaltning 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 543 -3 752 -2 783
S13141 Arbetspensionsanstalter 103 194 120 840 136 507 134 254 145 977 156 098 169 204 177 589 184 953 196 271
S13149 Övriga socialskyddsfonder 2 135 1 350 925 950 2 154 2 277 1 729 1 030 1 258 1 978
S14 Hushåll 72 939 90 540 104 199 88 538 100 223 116 447 128 393 134 687 134 610 139 476
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 17 016 17 390 18 704 20 176
S2 Utlandet 5 028 8 272 -17 474 -18 947 -28 042 -6 819 -1 400 -11 121 -2 224 -5 628

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017, Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_007_sv.html