Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR

Instrument År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AF0 Finansobjekt totalt 282 722 313 457 321 348 325 258 327 819 348 106 372 510 378 298 415 643 422 665
AF2 Sedlar, mynt och inlåning 24 029 26 212 25 465 25 713 27 157 31 411 45 265 42 225 42 401 41 646
AF31 Penningmarknadsinstrument 3 985 2 473 1 457 617 785 1 800 1 232 1 364 804 554
AF32 Masskuldebrevslån 755 2 139 1 690 1 715 1 845 1 971 2 907 2 509 4 460 3 387
AF4 Lån 72 793 78 085 81 416 87 008 93 027 100 887 111 264 98 455 119 585 117 400
AF511 Noterade aktier 9 604 10 646 8 177 8 868 9 637 10 735 10 110 10 119 11 531 9 606
AF512 Icke noterade aktier 104 898 120 790 119 706 125 232 116 831 118 349 119 652 128 830 133 583 146 153
AF519 Andra ägarandelar 907 1 919 1 230 954 2 073 2 519 3 030 3 551 3 451 4 267
AF52 Fondandelar 3 924 4 551 3 775 4 062 4 569 5 948 6 184 8 861 9 088 9 014
AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier 2 922 2 969 3 118 3 538 4 013 4 392 4 640 5 892 5 759 6 106
AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 4 142 3 858 5 819 5 931 2 418 6 113 4 237 4 483 1 563 1 435
AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 54 763 59 815 69 495 61 620 65 464 63 981 63 989 72 009 83 418 83 097

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Koivisto 029 551 3329, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2018, Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2018/rtp_2018_2019-09-27_tau_005_sv.html