Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 24.06.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q2 470 491 471 680 -1 189
2020Q3 471 134 478 195 -7 061
2020Q4 486 150 482 448 3 702
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q2 1 182 603 1 182 962 -359
2020Q3 1 195 910 1 197 602 -1 692
2020Q4 1 173 453 1 172 989 464
S13 Offentlig sektor 2020Q2 337 537 338 496 -959
2020Q3 337 869 338 583 -714
2020Q4 359 612 360 714 -1 102
S14 Hushåll 2020Q2 334 173 334 672 -499
2020Q3 343 224 342 409 815
2020Q4 354 746 354 376 370
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q2 27 032 27 053 -21
2020Q3 28 310 28 366 -56
2020Q4 29 529 29 618 -89
S2 Utlandet 2020Q2 854 741 853 070 1 671
2020Q3 856 199 852 402 3 797
2020Q4 835 277 832 950 2 327

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 24.06.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q2 772 210 775 281 -3 071
2020Q3 792 372 796 086 -3 714
2020Q4 822 721 824 362 -1 641
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q2 1 188 088 1 185 139 2 949
2020Q3 1 201 481 1 202 503 -1 022
2020Q4 1 177 979 1 176 976 1 003
S13 Offentlig sektor 2020Q2 206 886 206 267 619
2020Q3 201 910 201 747 163
2020Q4 207 416 208 365 -949
S14 Hushåll 2020Q2 186 132 186 512 -380
2020Q3 185 731 185 914 -183
2020Q4 192 900 186 332 6 568
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q2 4 131 4 147 -16
2020Q3 3 631 3 629 2
2020Q4 4 105 4 114 -9
S2 Utlandet 2020Q2 849 130 850 587 -1 457
2020Q3 847 521 847 678 -157
2020Q4 833 646 832 946 700

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/01/rtp_2021_01_2021-06-24_rev_001_sv.html