Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1
Skulder totalt 702 977 732 968 727 615 734 057 742 000 708 823 737 766 757 896 787 888 791 336
Penningmarknadsinstrument 4 014 5 058 5 315 5 153 3 595 5 695 4 921 4 144 3 205 2 976
Masskuldebrevslån 26 375 28 681 27 037 27 283 27 637 27 317 29 773 29 122 30 240 32 180
Lån 226 424 226 653 226 871 227 059 227 194 226 183 225 173 224 151 224 827 224 773
Noterade aktier 169 472 193 837 191 454 192 026 199 099 159 835 187 196 208 962 233 197 235 464
Onoterade aktier och andra ägarandelar 205 326 204 635 203 643 206 922 210 985 214 610 215 514 218 038 220 891 222 582
Finansiella derivat 1 925 2 055 2 197 2 842 2 024 2 605 2 325 2 455 2 620 2 360
Övriga skulder 69 441 72 049 71 098 72 772 71 466 72 578 72 864 71 024 72 908 71 001
Finansiella nettotillgångar -257 813 -275 913 -274 579 -266 116 -267 414 -238 122 -266 245 -285 813 -300 929 -302 124

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/01/rtp_2021_01_2021-06-24_tau_001_sv.html