Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 24.09.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q3 463 629 478 195 -14 566
2020Q4 474 763 482 448 -7 685
2021Q1 479 073 488 323 -9 250
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q3 1 200 062 1 197 602 2 460
2020Q4 1 175 583 1 172 989 2 594
2021Q1 1 289 801 1 288 781 1 020
S13 Offentlig sektor 2020Q3 337 951 338 583 -632
2020Q4 359 854 360 714 -860
2021Q1 374 998 374 784 214
S14 Hushåll 2020Q3 343 034 342 409 625
2020Q4 354 494 354 376 118
2021Q1 361 776 365 873 -4 097
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q3 28 133 28 366 -233
2020Q4 29 359 29 618 -259
2021Q1 30 626 30 812 -186
S2 Utlandet 2020Q3 850 201 852 402 -2 201
2020Q4 830 641 832 950 -2 309
2021Q1 886 406 885 029 1 377

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 24.09.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q3 792 267 796 086 -3 819
2020Q4 826 408 824 362 2 046
2021Q1 831 975 824 959 7 016
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q3 1 201 601 1 202 503 -902
2020Q4 1 177 441 1 176 976 465
2021Q1 1 299 909 1 301 879 -1 970
S13 Offentlig sektor 2020Q3 201 900 201 747 153
2020Q4 207 488 208 365 -877
2021Q1 215 486 214 657 829
S14 Hushåll 2020Q3 185 826 185 914 -88
2020Q4 193 043 186 332 6 711
2021Q1 191 099 191 444 -345
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q3 3 631 3 629 2
2020Q4 4 105 4 114 -9
2021Q1 3 948 2 193 1 755
S2 Utlandet 2020Q3 837 785 847 678 -9 893
2020Q4 816 209 832 946 -16 737
2021Q1 880 263 898 470 -18 207

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/02/rtp_2021_02_2021-09-24_rev_001_sv.html