Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2
Skulder totalt 732 968 727 608 734 051 742 497 706 476 735 551 758 168 792 088 798 026 819 514
Penningmarknadsinstrument 5 058 5 315 5 153 3 595 5 285 4 205 3 727 3 256 2 899 2 169
Masskuldebrevslån 28 681 27 037 27 283 27 637 24 427 26 332 26 458 30 240 32 187 35 707
Lån 226 653 226 871 227 059 227 266 228 609 229 959 231 295 234 179 233 537 232 720
Noterade aktier 193 837 191 454 192 026 199 099 159 880 187 248 209 015 233 198 237 187 256 060
Onoterade aktier och andra ägarandelar 204 635 203 643 206 922 211 410 213 051 212 511 214 037 215 609 217 597 220 258
Finansiella derivat 2 055 2 197 2 842 2 024 2 605 2 325 2 455 2 620 2 360 1 865
Övriga skulder 72 049 71 091 72 766 71 466 72 619 72 971 71 181 72 986 72 259 70 735
Finansiella nettotillgångar -275 913 -274 572 -266 110 -267 955 -237 306 -269 262 -293 580 -316 500 -318 108 -341 416

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/02/rtp_2021_02_2021-09-24_tau_001_sv.html