Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Senaste offentliggörandet 21.12.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q4 472 399 482 448 -10 049
2021Q1 473 120 488 323 -15 203
2021Q2 472 633 476 950 -4 317
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q4 1 176 903 1 172 989 3 914
2021Q1 1 291 471 1 288 781 2 690
2021Q2 1 338 029 1 337 081 948
S13 Offentlig sektor 2020Q4 359 956 360 714 -758
2021Q1 374 735 374 784 -49
2021Q2 380 892 381 990 -1 098
S14 Hushåll 2020Q4 354 777 354 376 401
2021Q1 363 952 365 873 -1 921
2021Q2 375 414 373 307 2 107
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q4 29 544 29 618 -74
2021Q1 30 641 30 812 -171
2021Q2 32 207 32 191 16
S2 Utlandet 2020Q4 828 986 832 950 -3 964
2021Q1 884 478 885 029 -551
2021Q2 896 442 898 655 -2 213

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

Senaste offentliggörandet 21.12.2021 1:a offentliggörandet Revideringar
S11 Icke-finansiella företag 2020Q4 822 044 824 362 -2 318
2021Q1 824 418 824 959 -541
2021Q2 847 224 854 556 -7 332
S12 Finansiella företag och försäkringsföretag 2020Q4 1 179 141 1 176 976 2 165
2021Q1 1 303 010 1 301 879 1 131
2021Q2 1 353 026 1 350 125 2 901
S13 Offentlig sektor 2020Q4 207 486 208 365 -879
2021Q1 215 217 214 657 560
2021Q2 209 046 209 527 -481
S14 Hushåll 2020Q4 193 032 186 332 6 700
2021Q1 191 777 191 444 333
2021Q2 194 279 193 407 872
S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2020Q4 4 105 4 114 -9
2021Q1 3 944 2 193 1 751
2021Q2 3 416 3 427 -11
S2 Utlandet 2020Q4 816 757 832 946 -16 189
2021Q1 880 031 898 470 -18 439
2021Q2 888 626 889 132 -506

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/03/rtp_2021_03_2021-12-21_rev_001_sv.html