Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro

Instrument Kvartal
2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4
Skulder totalt 732 461 739 904 706 659 735 220 756 723 786 901 795 741 817 931 813 798 830 629
Penningmarknadsinstrument 5 167 3 482 4 782 4 823 4 041 3 246 3 182 2 563 2 863 3 359
Masskuldebrevslån 25 966 25 413 25 256 26 965 26 068 27 183 28 142 28 798 28 541 27 859
Lån 227 059 227 239 228 712 230 184 231 666 234 221 233 864 232 610 231 705 232 364
Noterade aktier 191 958 199 028 159 806 187 178 208 945 233 110 243 348 264 774 258 898 271 564
Onoterade aktier och andra ägarandelar 206 600 211 136 212 833 212 561 214 349 216 174 217 542 219 897 221 180 224 865
Finansiella derivat 2 842 2 024 2 605 2 325 2 455 2 620 2 360 1 865 1 922 1 899
Övriga skulder 72 869 71 582 72 665 71 184 69 199 70 347 67 303 67 424 68 689 68 719
Finansiella nettotillgångar -264 387 -264 954 -236 922 -269 367 -293 078 -313 145 -319 735 -342 151 -334 262 -338 174

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Roope Rahikka 029 551 3338, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, utom bostadssamfund, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2021/04/rtp_2021_04_2022-03-25_tau_001_sv.html