Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvartalsräkenskaperna överförs från Finlands Bank till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar sammanställa och publicera finansräkenskaper fr.o.m. tredje kvartalet år 2010. Tidigare ansvarade Finlands Bank för statistiken. Statistikcentralen publicerar uppgifterna i de kvartalsvisa finansräkenskaperna som en del av finansräkenskaperna. Tidigare har Statistikcentralens finansräkenskaper varit årsstatistik.

Statistikcentralen kommer att på sin webbplats publicera tidsserierna för de kvartalsvisa räkenskaperna fr.o.m. det sista kvartalet år 1997. Finansräkenskapernas kvartals- och årsuppgifter är helt överensstämmande fr.o.m. statistikåret 2010, medan det finns skillnader i tidigare uppgifter, eftersom årsuppgifterna har sammanställs vid Statistikcentralen och kvartalsuppgifterna vid Finlands Bank.


Senast uppdaterad 3.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/rtp_2011-01-03_uut_001_sv.html