Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tidsserierna för finansräkenskaperna reviderades

Tidsserierna för finansräkenskaperna har reviderats. Det har skett ändringar i hela perioden som började år 1997 och ändringarna är inte begränsade till särskilda fordringar eller sektorer. De största revideringarna gäller lån och inlåning mellan monetära finansinstitut samt icke noterade aktier. Uppgifterna om den offentliga sektorn förändrades minst.

Korrigeringen av tidsserierna hänför sig till sammanslagningen av utarbetandet av kvartals- och årsräkenskaperna. Tidigare utarbetades de kvartalsvisa finansräkenskaperna och finansräkenskaperna på årsnivå separat. Därför genererades två tidsserier i finansräkenskaperna, som inte helt överensstämde med varandra. Nu sker beräkningen på kvartals- och årsnivå integrerat i samma process och nu har tidsserierna också harmoniserats.


Senast uppdaterad 4.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/rtp_2014-04-04_uut_001_sv.html