Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistiken produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom

Statistiken över sjötrafik produceras fr.o.m. 1.1.2019 av Transport- och kommunikationsverket Traficom i och med sammanslagningen av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket samt vissa av Trafikverkets funktioner.

Statistiken finns i fortsättningen på Traficoms webbplats. Tidigare publikationer finns tillgängliga på Trafikledsverkets (f.d. Trafikverkets) webbplats. Tabellerna med statistik över sjötrafiken finns också tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas (Utrikes sjöfart, Inrikes sjöfart, Kanaltrafik).


Senast uppdaterad 17.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kanaltrafiken [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/saikalt/saikalt_2019-01-17_uut_001_sv.html