Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Ett index som mäter utvecklingen av ordinarie inkomst utan inverkan av resultatpremiärer och engångsposter. I primärmaterialet ingår omkring två tredjedelar av alla heltidsanställda löntagare i Finland. Löntagargrupperna i de enskilda näringsgrenarna vägs samman i indexet med fasta lönesummevikter. Som en biprodukt fås löntagarnas medelinkomst enligt olika klassificeringar. Uppgifterna i primärmaterialet är sekretessbelagda på enhetsnivå.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för ordinarie förtjänst [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/saind/meta_sv.html