Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Sektorräkenskaper kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2013/03/index_sv.html