Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2022

Hushållens sparkvot minskade under fjärde kvartalet

Hushållens sparkvot minskade under oktober–december från föregående kvartal. Konsumtionsutgifterna ökade och de disponibla inkomsterna minskade något. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade med 3,9 procentenheter från föregående kvartal. Ökningen av vinstkvoten beror på en rejäl ökning av driftsöverskottet. Driftsöverskottet ökade kraftigt, eftersom förädlingsvärdet ökade med 6,7 procent, men de utbetalda lönerna var på samma nivå som föregående kvartal. Företagssektorns investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Nata Kivari 029 551 3361, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (406,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2021/04/sekn_2021_04_2022-03-15_tie_001_sv.html