Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Omsättningsestimat för storföretag 2015, september

2015
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2015/09/index_sv.html