Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Ändringar i statistiken Finländarnas resor

I statistiken över finländarnas resor har man fr.o.m. början av år 2018 också statistikfört dagsresor inom landet. I och med detta ökade det totala antalet fritidsresor inom landet med omkring 55 procent och det totala antalet tjänsteresor inom landet med omkring 120 procent. De totala antalen resor inom landet år 2018 är därför inte jämförbara med det totala antalet resor inom landet under tidigare år.


Senast uppdaterad 7.6.2018