Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 36 431
1. Personalkostnader 22 341
1.1 Löner och arvoden 17 848
1.2 Personalbikostnader 4 493
2. Övriga administrationskostnader 14 090
2.1 Kontorskostnader 1 267
2.2 IT-kostnader 4 306
2.3 Kommunikationskostnader 628
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 1 562
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 9
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 1 225
2.7 Övriga administrativa kostnader 5 092

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tau_003_sv.html