Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 36 632 71 883 104 390
1. Personalkostnader 22 458 43 101 62 908
1.1 Löner och arvoden 17 945 35 106 51 165
1.2 Personalbikostnader 4 513 7 995 11 741
2. Övriga administrationskostnader 14 174 28 782 41 482
2.1 Kontorskostnader 1 280 2 965 4 128
2.2 IT-kostnader 4 307 8 707 13 359
2.3 Kommunikationskostnader 655 1 254 1 833
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 1 574 3 173 4 535
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 9 24 29
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 1 229 1 674 2 399
2.7 Övriga administrativa kostnader 5 120 10 985 15 200

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tau_003_sv.html