Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro (Korrigering 13.4.2016)

Korrigering 13.4.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  1.1.- 30.9.2015
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 143 216 1)
1. Personalkostnader 83 037
1.1 Löner och arvoden 67 613
1.2 Personalbikostnader 15 424
2. Övriga administrationskostnader 60 179
2.1 Kontorskostnader 5 285
2.2 IT-kostnader 16 543
2.3 Kommunikationskostnader 2 721
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 5 219
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 6
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 3 096
2.7 Övriga administrativa kostnader 27 309
1) Administrationskostnaderna i resultaträkningen skiljer sig från specifikationen av administrationskostnaderna i tabellbilaga 3 eftersom värdepappersföretagen kan ange en del av administrationskostnaderna i posten "Övriga rörelsekostnader".

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.9.2015, tusen euro (Korrigering 13.4.2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tau_003_sv.html