Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.12.2015
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 195 645 1)
1. Personalkostnader 114 915
1.1 Löner och arvoden 93 975
1.2 Personalbikostnader 20 940
2. Övriga administrationskostnader 80 729
2.1 Kontorskostnader 8 555
2.2 IT-kostnader 21 998
2.3 Kommunikationskostnader 3 687
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 8 138
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 90
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 4 368
2.7 Övriga administrativa kostnader 33 893
1) Administrationskostnaderna i resultaträkningen skiljer sig från specifikationen av administrationskostnaderna i tabellbilaga 3 eftersom värdepappersföretagen kan ange en del av administrationskostnaderna i posten "Övriga rörelsekostnader".

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/04/spy_2015_04_2016-04-18_tau_003_sv.html