Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 46 411 1)
1. Personalkostnader 27 622
1.1 Löner och arvoden 22 229
1.2 Personalbikostnader 5 393
2. Övriga administrationskostnader 18 789
2.1 Kontorskostnader 2 108
2.2 IT-kostnader 5 331
2.3 Kommunikationskostnader 986
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 1 899
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 10
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 1 132
2.7 Övriga administrativa kostnader 7 323
1) Administrationskostnaderna i resultaträkningen skiljer sig från specifikationen av administrationskostnaderna i tabellbilaga 3 eftersom värdepappersföretagen kan ange en del av administrationskostnaderna i posten "Övriga rörelsekostnader".

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tau_003_sv.html