Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfonder

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera kvartalsstatistiken över placeringsfonder fr.o.m. början av år 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats kvartalsvis på statistikens ingångssida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på statistikens webbsidor.

Fr.o.m. uppgifterna för december 2008 kommer Finlands Bank att svara för publiceringen av nationella uppgifter på månadsnivå. Finlands Banks klassificering av fondtyper följer ECB:s förordning (ECB/2007/8) och kommer att avvika från Statistikcentralens nationella klassificering. Finlands Bank börjar publicera uppgifterna i juni 2009 på adressen http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/index.htm samt i den elektroniska publikationen Finansmarknaden på adressen http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/ramati.htm.


Senast uppdaterad 12.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srah/srah_2009-03-12_uut_001_sv.html