Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013¹ 2014
I Finland  Världen 517 5 556 1 834 3 233 -127 13 041
Sverige -290 1 229 626 901 -389 1 730
Nederländerna 1 674 1 979 840 2 271 -1 512 3 359
Danmark 72 163 -35 550 194 1 149
Tyskland -1 035 2 469 1 327 -2 737 -245 -342
Luxemburg 992 1 486 276 -247 476 4 255
I utlandet  Världen 4 029 7 693 3 605 5 871 -1 809 -424
Sverige 2 870 1 020 2 959 2 535 331 1 895
Nederländerna 103 646 1 371 5 545 -3 849 2 490
Tyskland -501 583 -104 1 768 -2 637 -728
Belgien 694 2 430 -845 -13 807 1 457 -1 454
Förenta staterna (USA) -1 056 -815 268 -351 -490 -2 013
Ryssland -313 691 575 318 512 269
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2014, Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2014/ssij_2014_2015-10-30_tau_002_sv.html