Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013¹ 2014
I Finland  Världen 1 842 4 025 4 867 4 876 4 170 4 576
Sverige 2 133 2 891 3 295 4 267 2 209 2 357
Nederländerna -1 042 -157 225 -239 1 089 2 150
Danmark 157 252 229 228 346 447
Tyskland 295 86 236 378 169 350
Luxemburg 34 164 161 -167 -156 -1 644
I utlandet Världen 6 173 8 264 7 689 7 892 5 919 8 250
Sverige 1 955 2 739 2 821 4 276 1 873 3 504
Nederländerna 39 851 577 786 1 135 1 579
Tyskland 121 6 160 -206 -492 216
Belgien 797 753 731 511 518 304
Förenta staterna (USA) 49 86 407 87 327 423
Ryssland 258 437 334 638 534 279
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2014, Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2014/ssij_2014_2015-10-30_tau_003_sv.html