Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2017

Finländska direktinvesteringar i utlandet ökade klart år 2016

I slutet av år 2016 var värdet av beståndet av direktinvesteringar i utlandet 105,4 miljarder euro, varav andelen eget kapital var 112,8 miljarder euro och värdet av investeringar som hänförs till främmande kapital -7,4 miljarder euro. Investeringsbeståndet ökade med 18,6 miljarder euro från året innan. År 2016 gjordes direkta investeringar från Finland till utlandet på netto 23,2 miljarder euro. Den höga nivån på investeringar förklaras i huvudsak av företagsaffärer.


Källa: Utländska direktinvesteringar 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 029 551 2238, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2016/ssij_2016_2017-11-30_tie_001_sv.html