Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utländska direktinvesteringar, stock enligt land, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
I Finland Sverige 34 226 33 222 32 212 37 056 34 540 25 961
Nederländerna 15 736 9 993 13 751 13 509 11 853 14 577
Danmark 4 337 4 482 4 706 4 761 5 455 5 567
Tyskland 4 177 2 553 2 691 3 381 3 303 2 169
Luxemburg 3 457 3 478 8 390 788 8 474 12 467
I utlandet Sverige 29 375 33 057 30 425 28 930 28 247 27 000
Nederländerna 24 525 16 190 18 381 12 781 18 267 31 746
Tyskland 6 234 4 012 1 421 1 903 2 041 2 165
Belgien 9 795 7 741 5 252 2 976 3 179 1 271
Förenta staterna (USA) 9 787 8 801 5 938 7 633 6 690 1 545
Ryssland 3 197 2 818 2 185 2 110 2 738 2 378
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2017, Tabellbilaga 1. Utländska direktinvesteringar, stock enligt land, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tau_001_sv.html