Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning enligt land, miljoner euro

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
I Finland Sverige 4 267 2 209 2 357 2 915 3 107 3 459
Nederländerna -239 1 089 2 377 1 316 193 1 185
Danmark 228 346 444 412 301 452
Tyskland 378 169 350 442 291 301
Luxemburg -167 -156 -1 644 -2 088 1 241 538
I utlandet Sverige 4 276 1 873 3 502 2 803 2 785 2 836
Nederländerna 786 1 135 1 580 1 634 4 459 1 641
Tyskland -206 -492 215 95 -236 -129
Belgien 511 518 304 110 89 308
Förenta staterna (USA) 87 327 419 -416 140 323
Ryssland 638 534 279 272 209 378
1) Från och med 2013 siffrorna är inte jämförbara med tidigare uppgifter på grund av statistiska förändringar.

Källa: Utländska direktinvesteringar 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2017, Tabellbilaga 3. Utländska direktinvesteringar, avkastning enligt land, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2017/ssij_2017_2018-10-31_tau_003_sv.html