Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utländska direktinvesteringar, stock enligt land, miljoner euro

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Finland Sverige 33 222 32 125 37 056 34 540 26 288 20 035 21 594
Luxemburg 3 478 8 390 819 7 874 11 776 11 561 11 255
Nederländerna 9 993 13 751 13 509 11 853 15 257 10 529 11 210
Norge 211 428 871 586 1 335 1 381 4 864
Kina 12 -36 -44 -47 -73 -64 3 697
I utland Nederländerna 16 190 18 381 12 787 18 267 31 565 29 280 31 671
Sverige 33 057 30 425 28 930 28 247 26 996 22 070 25 674
Irland 11 724 10 883 11 143 9 460 10 162 11 190 20 998
Norge 1 023 1 129 2 213 2 327 1 837 4 820 6 582
Danmark 975 943 1 380 1 970 2 574 6 472 6 579

Källa: Utländska direktinvesteringar 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kinnarinen 029 551 3428, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2019, Tabellbilaga 1. Utländska direktinvesteringar, stock enligt land, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2019/ssij_2019_2020-09-30_tau_001_sv.html