Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde enligt land, miljoner euro

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I Finland Kina 2 -8 19 8 -41 5 3 734
Norge 1 238 432 359 157 356 3 079
Sverige -387 1 697 2 129 594 -2 272 -2 933 2 852
Luxemburg 476 4 255 -2 796 7 710 2 612 -153 2 058
Nederländerna -1 512 4 254 782 577 1 721 -1 809 327
I utlandet Sverige 331 2 137 -4 828 3 027 342 1 825 1 461
Norge -428 37 2 678 -64 -233 465 1 251
Irland 996 -843 -176 -1 137 517 1 535 890
Nederländerna -3 849 2 537 -10 850 3 799 12 680 -202 47
Danmark -478 -69 88 882 392 -112 -386

Källa: Utländska direktinvesteringar 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kinnarinen 029 551 3428, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2019, Tabellbilaga 2. Utländska direktinvesteringar, flöde enligt land, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2019/ssij_2019_2020-09-30_tau_002_sv.html