Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2021

Nettointäkterna från direktinvesteringar på rekordnivå år 2020

Under år 2020 gav finländska investerares direktinvesteringar utomlands sammanlagt 11,3 miljarder euro i avkastning. De utländska ägarnas avkastning på direktinvesteringar i Finland var 5,5 miljarder euro. Dessa kapitalinkomster redovisas i posten primära inkomster i Finlands bytesbalans och deras nettoinverkan på bytesbalansen var rekordstor, 5,8 miljarder euro, år 2020.

Avkastningen på utländska direktinvesteringar

Avkastningen på utländska direktinvesteringar

Källa: Utländska direktinvesteringar 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kinnarinen 029 551 3428, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (194,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2020/ssij_2020_2021-09-17_tie_001_sv.html