Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Uppgifterna i årsstatistik över företag i företagsregistret ingår framöver i struktur- och boksslutsstatistiken över företag

Uppgifterna i årsstatistik över företag i företagsregistret publiceras fr.o.m. år 2013 som en del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag på adressen http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html. Årsstatistik över företag i företagsregistret publiceras inte längre som en separat statistikgren fr.o.m. statistikåret 2013.

Statistikuppgifter i årsstatistiken över företag i företagsregistret har publicerats årligen på statistikens webbsidor och gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga där.

 


Senast uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/syr_2014-08-13_uut_001_sv.html