Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2011

Industrins orderingång ökade i februari med över en femtedel från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 20,6 procent större i februari 2011 än året innan. Under januari–februari ökade industrins orderingång med 25,8 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att öka kraftigt i februari. Liksom föregående månader steg ordervärdet inom alla granskade huvudnäringsgrenar. Kraftigast var ökningen inom metallindustrin, där ordervärdet var hela 26,1 procent större än året innan. Ordervärdet ökade inom den kemiska industrin med 15,6 procent, inom textilindustrin med 11,9 procent samt inom pappers- och pappersvarutillverkning med 11,8 procent. Trots den kraftiga ökningen var värdet av orderingången inom den viktigaste näringsgrenen, metallindustrin, fortfarande långt ifrån nivån under toppåren 2006–2007.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs. Observeras bör också att annullerade order inte beaktas i beräkningen av orderingången.

Förändring av industrins orderingång 02/2010–02/2011, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 02/2010–02/2011, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2011, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/02/teul_2011_02_2011-04-08_tie_001_sv.html