Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2011

Industrins orderingång ökade i juni med nästan 12 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 11,7 procent större i juni 2011 än året innan. Industrins orderingång ökade under januari–juni med 21,7 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att öka i juni. Av de granskade huvudnäringsgrenarna var ökningen kraftigast inom metallindustrin, där värdet av orderingången i juni var 21,2 procent större än året innan. Inom den kemiska industrin ökade orderingången med 13,8 procent. Däremot minskade orderingången inom pappers- och pappersvarutillverkning med 12,6 procent och inom textilindustrin med 3,2 procent.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs. Observeras bör också att annullerade order inte beaktas i beräkningen av orderingången.

Förändring av industrins orderingång 06/2010–06/2011, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 06/2010–06/2011, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Eetu Toivanen (09) 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/06/teul_2011_06_2011-08-10_tie_001_sv.html