Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2013

Industrins orderingång minskade i februari med 9,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 9,7 procent mindre i februari 2013 än året innan. Under januari–februari minskade orderingången med 9,4 procent från året innan. År 2012 var orderingången 6,3 procent mindre än år 2011.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Nedgången i orderingången fortsatte i februari. Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade orderingången inom pappers- och pappersvarutillverkning med 2,2 procent. Däremot minskade orderingången inom textilindustrin med 16,9 procent, inom metallindustrin med 13,4 procent och inom den kemiska industrin med 7,6 procent jämfört med februari 2012.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Vid beräkningen av indexet för industrins orderingång har basåret 2010 börjat användas fr.o.m. statistiken för februari 2013.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 2/2012–2/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 2/2012–2/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/02/teul_2013_02_2013-04-10_tie_001_sv.html