Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/12-02/13 03-05/2013 06-08/2013 09-11/2013 01-11/2013 11/2013
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -9,4 -7,0 -4,0 -8,1 -6,9 -16,3
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -13,6 -9,1 -14,2 -9,0 -9,7 -8,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 4,4 2,0 -3,4 -4,4 -0,3 -4,5
Den kemiska industrin (20-21) 0,2 -3,7 -6,6 -3,8 -4,2 -8,0
Metallindustri (24-30) -15,4 -10,7 -3,2 -10,2 -9,6 -21,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Peltonen 09 1734 2585, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2013, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/11/teul_2013_11_2014-01-10_tau_001_sv.html