Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2013 05-07/2013 08-10/2013 11/13-01/14 01/2014 01/2014
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -7,6 -3,4 -5,5 -9,5 -3,6 -3,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -8,4 -14,8 -11,8 -13,3 -18,8 -18,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 4,4 -1,6 -5,8 -4,2 -8,6 -8,6
Kemisk industri (20-21) -8,3 -1,3 -4,3 -5,4 -14,9 -14,9
Metallindustri (24-30) -11,1 -4,3 -5,5 -12,1 2,4 2,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2014, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/01/teul_2014_01_2014-03-10_tau_001_sv.html