Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/16-01/17 02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 01-10/2017 10/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 13,0 10,0 28,6 4,7 14,4 10,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 5,9 1,3 7,4 -4,2 3,4 6,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -0,6 2,8 1,1 1,2 1,9 3,8
Kemisk industri (20-21) 9,3 2,5 12,1 -0,7 5,2 3,8
Metallindustri (24-30) 18,5 14,4 43,1 7,3 20,9 14,7
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/10/teul_2017_10_2017-12-08_tau_001_sv.html