Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Industrins orderingång

Statistikcentralen publicerar nu för första gången indextal för industrins orderingång. Avsikten med indexet över industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av värdet på orderingången. Statistiken ger också information om den kommande utvecklingen av produktionen och omsättningen.

Indextalen publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna början från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). Statistiken publiceras ungefär 40 dagar efter utgången av statistikmånaden. En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.

Näringsgrenar:

  • Fabriksindustrin (De näringsgrenar som industrins orderingång gäller inom fabriksindustrin: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 och 35)
  • Textil- och beklädnadsvarutillverkning
  • Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning (21)
  • Tillverkning av kemikalier, kemiska produkter och konstfiber (24)
  • Metallindustrin (27-35)

Senast uppdaterad 9.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2007-03-09_uut_001_sv.html