Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den nya näringsgrensindelningen införs i mars 2009 i statistiken över industrins orderingång

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Näringsgrensindelningen införs i mars 2009 i offentliggörandet om industrins orderingång gällande uppgifterna för januari år 2009. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

Mera information om revideringens inverkan på statistiken över industrins orderingång.

Publiceringsnivåerna för industrins orderingång enligt TOL 2008 anges på ingångssidan till statistiken. Målsättningen har varit att de nya publiceringsnivåerna i så hög grad som möjligt ska motsvara serierna enligt TOL 2002.

Hur revideringen inverkar på de olika industriella näringsgrenarna beskrivs också i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2008-09-26_uut_001_sv.html