Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas

Datainnehållet i statistiken över industrins orderingång utvidgas fr.o.m. 11.12.2009. Separata serier som beskriver fördelningen av orderingången på inhemska order och exportorder kommer då att börja publiceras på hela industrins nivå.

De första uppgifterna som publiceras gäller oktober 2009. Alla nya serier är tillgängliga i Statistikcentralens databastjänst Statfin fr.o.m. år 2005.


Senast uppdaterad 11.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2009-12-11_uut_001_sv.html