Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel. Under producentprisindexen produceras fem olika index: - Producentprisindex för industrin - Exportprisindex - Importprisindex - Basprisindex för hemmamarknadsvaror - Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter (f.d. Partiprisindex) Alla ovan nämnda index mäter prisutvecklingen på ett sätt som avviker från varandra, eftersom prisbegreppen och de näringsgrenar som ingår i indexen varierar efter index.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/meta_sv.html