Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2006

Kapitalinkomsterna ökade hushållens inkomster och inkomstskillnader år 2004

Inkomstskillnaderna mellan hushållen ökade klart år 2004 jämfört med året innan. Ökningen av inkomstskillnaderna förklaras av att hushållens kapitalinkomster reellt sett var i genomsnitt 13 procent högre år 2004 än året innan. År 2004 fanns det i Finland omkring 616 500 låginkomsttagare. Av befolkningen var 11,9 procent låginkomsttagare, vilket är något mer än året innan. Även om inkomstskillnaderna har ökat, är Finland i internationell jämförelse fortfarande ett land med mindre inkomstskillnader än i genomsnitt.

Inkomsterna för decilen med den största inkomsten ökade med i genomsnitt 7 procent år 2004 jämfört med föregående år. Inkomsterna för decilen med de lägsta inkomsterna ökade med 3 procent. Också sett i ett längre perspektiv har den högsta decilen ökat sina inkomster klart mer än övriga inkomstdeciler. Åren 1995-2004 har den högsta inkomstdecilens inkomster ökat med i genomsnitt ungefär 5 procent per år, medan ökningen i den lägsta inkomstdecilen varit en och en halv procent.

Årsförändringarna av hushållens realinkomster efter inkomstdecil åren 2003-2004 och 1995-2004

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2004. Inkomster och konsumtion 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Laura Iisakka (09) 1734 3596

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2004/tjt_2004_2006-06-16_tie_001_sv.html