Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3b. Median av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987-2007. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.

År Ekvivalent disponibel inkomst , median, € (i 2007 års penningvärde)
Decilgrupp
I (10 % med de lägsta inkomsterna) II III IV V VI VII VIII IX X (10 % med de högsta inkomsterna)
1987 8 146 10 400 11 858 13 254 14 559 15 868 17 203 18 798 21 125 25 886
1988 8 336 10 637 12 157 13 513 14 825 16 114 17 626 19 292 21 761 26 981
1989 8 768 11 014 12 756 14 115 15 544 16 935 18 455 20 329 22 854 28 614
1990 9 250 11 722 13 383 14 850 16 222 17 816 19 386 21 244 24 043 29 995
1991 9 293 11 948 13 647 15 095 16 545 17 901 19 504 21 442 24 279 30 515
1992 9 033 11 613 13 084 14 363 15 637 17 046 18 524 20 290 22 938 29 000
1993 8 899 11 071 12 514 13 708 14 943 16 279 17 871 19 744 22 521 28 951
1994 8 861 11 075 12 431 13 782 14 992 16 365 17 829 19 674 22 661 29 150
1995 8 895 11 164 12 639 13 949 15 303 16 734 18 230 20 375 23 180 29 817
1996 8 843 11 178 12 844 14 184 15 619 17 139 18 732 20 876 23 869 31 131
1997 9 086 11 393 13 031 14 557 16 082 17 666 19 552 21 849 25 186 33 220
1998 9 037 11 465 13 151 14 915 16 597 18 284 20 309 22 674 26 090 34 493
1999 9 323 11 787 13 636 15 364 17 100 18 858 20 966 23 370 26 754 36 247
2000 9 209 11 677 13 689 15 463 17 196 19 080 21 230 23 788 27 437 37 322
2001 9 276 12 026 13 995 15 949 17 657 19 601 21 744 24 261 28 160 36 948
2002 9 474 12 352 14 440 16 449 18 268 20 276 22 352 24 984 28 855 38 393
2003 9 923 12 727 14 750 16 775 18 707 20 673 22 958 25 752 29 992 39 984
2004 10 072 13 145 15 410 17 487 19 566 21 689 24 009 26 996 31 495 41 605
2005 10 418 13 346 15 859 18 002 20 268 22 378 24 670 27 886 32 298 44 023
2006 10 373 13 423 15 804 18 078 20 243 22 525 25 091 28 224 32 721 44 770
2007 10 334 13 529 16 191 18 527 20 730 23 017 25 584 28 821 33 715 46 287

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2007, 3b. Median av inkomsterna i decilgrupperna åren 1987-2007. Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tau_004_sv.html